STatistik.

Är statistik industrialismens sista kvarlämning i en samtid där vi egentligen kan och vet och längtar efter så mycket mer eller hjälper det oss tvärtom att se helhet?
— E.
OfiltreratErika Kits