Jag tror på hälsa som hellre känns bra än ser bra ut. Att se snarare än att synas – ett tidlöst skönhetsideal!
— Erika Kits Gölevik

Välkommen hit!

09_bw_erikakitsgolevik_by_delafoi_LR.jpg